Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Publikációs jegyzék I.

Külföldön (vagy idegen nyelven) megjelent publikációk:

·      Macmillan Dictionary of Art, London: Szoldatits Ferenc, Than Mór, László Fülöp, Tornyay János, Pesti Műegylet, Ehrenreich Sándor, Erőss Gábor, Heinrich Ede,  Kiss Bálint, Klimkovics Béla, id. Markó Károly, Markó András, Markó Ferenc, ifj. Markó Károly (lexikon szócikkek)

·      Goro (Agyagfalvi Goró), Lajos (1786 – 1843); Goro, (Agyagfalvi Goró), Lajos (1865 – 1904) = Saur Allgemeines Künstlerlexikon, München – Leipzig 2008. Band 59, 91-92.

·      Das Gemälde „Die drei Zigeuner” von Alois Schönn. = Wiener Geschichtsblätter 2003/1 Heft, 58. Jahrgang, 55-61.

·      The Catalogue of Bernhard Paul Moll (1697–1780) and His Atlas Hungaricus = Imago Mundi (Vol. 57.) 2005/2. 185-194.

·      Daten zu der ungarischen Geschichte des Rumy-Bechers = Dziela i Interpretacje (10) 2005. 85-99.

·      Bestimmung einer Kupferstichfolge Johann Blaschkes von 60 Stück (Budapest, Ungarische Nationalgalerie, Kupferstichkabinett) = Annales de la Galerie Nationale Hongroise - A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 2002-2004, Budapest 2005, 49-54.

·      Lebenslauf und Berufslaufbahn des Militäringenieurs Lajos Goró von Agyagfalva (1786-1843) = Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Band 53. 2009, 77-93.

·      Relations among illustrators and publishers in Vienna on the turn of the 18th and 19th century mirrored in the works of Johann Blaschke (1770-1833) = Johannes Frimmel – Michael Wögerbauer (Hrsg.): Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie. Buchforschung 5. 2009, Harrasowitz Verlag – Wiesbaden. 189-200.

·        Pál Rosti (1830-1874), Traveller and Photographer. = The Hungarian Quarterly Volume 48, Winter 2007. 85-90.

·        Artwork Photography in Hungary: The Early Years (1859-1885) = Visual Resources. An International Journal of Documentation September 2009 (25) Issue 3, 193-238.

·        Identifizierung des Stichvorbildes eines Silberpokals aus dem 16. Jahrhundert (Angaben zur Tätigkeit von Hans Sebald Beham [1500-1550]) = Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 2008 (62) Heft 1. 39-49.

·      Angaben zum Lebenslauf des Kupferstechers Johann Blaschke (1770-1833) = Wiener Geschichtsblätter 2008 (63) Heft 1. 55-68.

·        Angaben zum Lebenslauf und zur Tätigkeit des Kupferstechers Johann Blaschke (1770-1833) = Ars (42) 2009/2. 257-276.

·        The Amateur and the Professional [Roger Fenton, Mór Erdélyi]. = Hungarian Quarterly Volume 49, Autumn 2008. 95-109.

·        Der fotografierende Onkel und der Fotografien sammelnde Neffe (Angaben zur Albert Amadei-Fotosammlung des Kunsthistorischen Instituts der Wiener Universität) = Wiener Geschichtsblätter 2009 (64) Heft 2. 12-28.

·        Reflexionen zur Ikonografie von Maria Theresia – im Spiegel der Wiener Biografiesammlungen um 1810.  = Wiener Geschichtsblätter 2010 (65) Heft 2. 91-104.

 ·       Die häuslichen und gesellschaftlichen Räume des Familienlebens am Anfang des 19. Jahrhunderts im Spiegel zweier Buchillustrationsserien aus Wien = Wiener Geschichtsblätter 2012 (67) Heft 3. 275–293.

· „… ist erzürnt, leidet, wie die Büste des ’tragischen Schillers’ …” Heinrich Friedrich Füger: Das Porträt des János Batsányi. = Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines – Gesellschaft für Landeskunde (158) 2013. 259-278.

· The Practice of Collecting Antiques and Curiosities in Transylvania in the Eighteenth Century – Saxon Lutheran Pastor Laurentius Weidenfelder and his Ties to Other Enthusiasts. In: Journal of the History of Collections. (25) 2013/3. 373-389.

· John Brampton Philpot's photographs of fictile ivory in the Hungarian National Museum. In: Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art. 2014. 0091. http://www.riha-journal.org/articles/2014/2014-apr-jun/papp-philpot/

· OPTIMO PRINCIPI RESTITUTORI DACIAE. Angaben zur bildlichen Darstellung eines politischen Topos aud dem 18. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. 37 (108.) Jahrgang (2014) 99-112.

  • Gotische Bauelemente in den Buchillustrationen der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (Der Einfluß Wiener Publikationen in Ungarn. In: Wiener Geschichtsblätter (70) 2015/2. 163-173.

Könyvek:

·      Művészeti ismeretek gróf Sándor István (1750-1815) írásaiban (Művészettörténeti Füzetek 21.) Bp. Akadémiai Kiadó, 1992.

·      (Társszerzőként): Művészettörténet. Klasszicizmus és romantika - 1790-1867. = Magyar Kódex. Reformkor és kiegyezés. Szerkesztő: Szentpétery József. Kossuth Kiadó, Budapest 2000. 217-246.

·      A kódextől a szépséggalériáig. Tíz évszázad portréi a budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményeiben. Budapest, 2005. 

·      Farkas Zsuzsa – Papp Júlia: A műtárgyfényképezés kezdetei Magyarországon (1840-1885). Budapest, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2007.

·      Bitnicz Lajos emlékezete. Szombathely, 2007.

·      A Rumy-serleg története. Budapest, 2008.

·      Roger Fenton fényképei – Photographs of Roger Fenton (Az el nem veszett, de megtalált képek. Kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtárban – Photographs Rediscovered. Exhibition in the University Library of Eötvös Loránd University) Budapest, 2008.

·      Bitnicz Lajos és a régiségtudomány. Budapest, 2009.

    

     Könyv és kép a 19. század elején. Blaschke János (1770–1833) illusztrációinak katalógusa. Budapest, Argumentum Kiadó – MTA BTK, 2012.

 

 Könyvfejezetek:  

·      Haza és haladás. A reformkortól a kiegyezésig (1790-1867) = Encyclopaedia Humana Hungarica – CD Rom. Budapest 2000.

·      „Vitézül védjétek a nemzetet...” (Wolfgang Lazius nagy Magyarország-térképének Szűz Mária, Szent István és Szent László ábrázolásáról) = A Magyary Zoltán és az OTKA Posztdoktori ösztöndíjasok találkozója. Sopron, 2001. november 15-16. Konferencia-kiadvány. 56-62. 

·      Céhes mesterképzés, rajziskolák, vasárnapi iskolák; A bécsi Képzőművészeti Akadémia; Javaslatok magyar művészeti akadémia felállítására; Külföldi tanulmányutak; Kazinczy Ferenc, a klasszicista ízlés terjesztője; Akadémiai ösztöndíjak, József nádor művészeti ösztöndíjai, itáliai tanulmányutak; A nemesi nemzet profán történelmi képei: Az Auróra-kör; Bibliográfia. = A magyar művészet a 19. században (1800-1900). (Megjelenés alatt)

 

Könyvszerkesztés:

·      Budapest Art Expo 1991. March 15-20. 1991. Catalogue. Red.: László Beke, Mariann Gergely, Júlia Papp. (Organized by) Budapest Art Expo Foundation. Budapest, 1991.

·      Képszerkesztés és képaláírások (212 fekete-fehér és 16 színes kép) Vajda György Mihály: Keletre nyílik Bécs kapuja. Közép-Európa kulturális képeskönyve 1740-1918. Bp. Akadémiai Kiadó, 1994 című könyvében.

·      Keserü Katalin: A századforduló. Budapest, 2007.

 

Lexikon szócikkek:

·      Magyar Művészeti Kislexikon. Budapest, 2002: A klasszicizmus művészete, Történeti festészet, Kertművészet, Pesti Műegylet és 42 művész-szócikk.

 

Hazai konferencia-előadások:

·      „Vitézül védjétek a nemzetet...” (Wolfgang Lazius nagy Magyarország-térképének Szűz Mária, Szent István és Szent László ábrázolásáról) = A Magyary Zoltán és az OTKA posztdoktori ösztöndíjasok találkozója, 2001. 11. 15-16. Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem.

·      Az Egyetemi Könyvtár metszet- és könyvritkaságainak 19. századi hasonmásai. = 2008. június 6. Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár.

 

 

Nemzetközi konferencia előadások:

·      Digitalisation of works of fine arts in library catalogue system.  = Questions of elaborating and electronic cataloguing of 15th-18th century prints - international methodological conference. (A 15-18. századi nyomtatványok feltárásának és digitalizálásának kérdései - módszertani nemzetközi konferencia) 2004. április 21-22. Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár.

·       Relations among illustrators and publishers in Vienna on the turn of the 18th and 19th century mirrored in the works of Johann Blaschke (1770-1833) = Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie. 26-28. April 2007. Bécs, Österreichische Nationalbibliothek. A Gesellschaft für Buchforschung in Österreich és az Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts által rendezett nemzetközi konferencia.

·      Adatok Goró Lajos (1786–1843) itáliai régészeti kutatásaihoz és erdélyi hadmérnöki tevékenységéhez = Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között  Konferencia B. Nagy Margit (1928–2007) emlékére (2009. október 16–18. Marosvásárhely, Románia)